Plataforma de Participació

grup de treball 1.
MODEL DE CIUTAT
I TERRITORI

grup de treball 2.
CANVI CLIMÀTIC I
SOSTENIBILITAT
DELS RECURSOS

grup de treball 3.
ECONOMIA URBANA,
TURISME I COMERÇ

grup de treball 4.
COHESIÓ SOCIAL,
QUALITAT DE VIDA,
SALUT I HABITATGE

grup de treball 5.
JOVENTUT
I INFÀNCIA

grup de treball 6.
DIGITALITZACIÓ
I GOVERNANÇA

Plataforma de Participació

grup de treball 1.
MODEL DE CIUTAT
I TERRITORI

grup de treball 2.
CANVI CLIMÀTIC I
SOSTENIBILITAT
DELS RECURSOS

grup de treball 3.
ECONOMIA URBANA,
TURISME I COMERÇ

grup de treball 4.
COHESIÓ SOCIAL,
QUALITAT DE VIDA,
SALUT I HABITATGE

grup de treball 5.
JOVENTUT
I INFÀNCIA

grup de treball 6.
DIGITALITZACIÓ
I GOVERNANÇA

Plataforma de Participació

grup de treball 1.
MODEL DE CIUTAT I
TERRITORI

grup de treball 2.
CANVI CLIMÀTIC I
SOSTENIBILITAT DE
ELS RECURSOS

grup de treball 3.
ECONOMIA URBANA,
TURISME I COMERÇ

grup de
treball 4.
COHESIÓ SOCIAL,
QUALITAT DE VIDA,
SALUT I HABITATGE

grup de
treball 5.
JOVENTUT
I INFÀNCIA

grup de
treball 6.
DIGITALITZACIÓ
I GOVERNANÇA