Fases i Fulla de Ruta

FASE I. Diagnòstic de situació

OCTUBRE 2022

FASE II. Marc estratègic

DESEMBRE 2022

FASE III. Pla d'Acció

MARÇ 2023

FASE IV. Sistema de governança, seguiment i avaluació

MAIG 2023

Fases i Fulla de Ruta

FASE I. Diagnòstic de situació

OCTUBRE 2022

FASE II. Marc estratègic

DESEMBRE 2022

FASE III. Pla d'Acció

MARÇ 2023

FASE IV. Sistema de governança, seguiment i avaluació

MAIG 2023

Fases i Fulla de Ruta

FASE I. Diagnòstic de situació

OCTUBRE 2022

FASE II.
Marc
estratègic

DESEMBRE 2022

FASE III.
Pla de
Acció

MARÇ 2023

FASE IV.
Sistema de
governança,
seguiment
i avaluació

MAIG 2023