L'Agenda 2030 és la nova agenda internacional de desenvolupament que es va aprovar al setembre de 2015 en el si de Nacions Unides.

L’Agenda 2030 és la nova agenda internacional de desenvolupament que es va aprovar al setembre de 2015 per part dels 193 Estats membres de les Nacions Unides. Aquesta Agenda pretén ser un instrument per a la lluita a favor del desenvolupament humà sostenible en tot el planeta, els pilars fonamentals del qual són l’erradicació de la pobresa, la disminució de les vulnerabilitats i les desigualtats, i el foment de la sostenibilitat. L’Agenda 2030 és universal. Amb ella s’ha reconegut que les necessitats de desenvolupament són les mateixes per a totes les persones, independentment del lloc on visquen.

Totes les persones necessiten de salut, educació, habitatge, ocupació, energia, igualtat, pau i ecosistemes sans per a viure dignament, tant ara, com les generacions futures.

L'Agenda conté 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que hauran de ser aconseguits d'ací a 2030 i representen sens dubte una oportunitat perquè els països i les seues societats emprenguen un nou camí amb el qual millorar la vida de tots, sense deixar a ningú arrere.

Els ODS, que van entrar en vigor al gener de 2016, són un conjunt d’objectius, metes i indicadors d’aplicació universal que fixen resultats quantitatius en les tres dimensions —social, econòmica i ambiental— del desenvolupament sostenible. Aborden qüestions crítiques relatives a la sostenibilitat, com la pobresa, el canvi climàtic, la desigualtat, el desenvolupament econòmic i la protecció dels ecosistemes. Els ODS seran implementats en tots els països, en les diferents escales territorials.

Malgrat que els ODS no són jurídicament obligatoris, s’espera que els governs els adopten com a propis, emprant-los com a brúixola per a harmonitzar els objectius als compromisos mundials, la qual cosa és extensible també a nivell regional i local, sempre considerant la necessitat d’adaptar l’abast i continguts dels ODS i les seues metes al context local i a les seues competències.

L'Agenda 2030 és la nova agenda internacional de desenvolupament que es va aprovar al setembre de 2015 en el si de Nacions Unides.

Aquesta Agenda pretén ser un instrument per a la lluita a favor del desenvolupament humà sostenible en tot el planeta, els pilars fonamentals del qual són l’erradicació de la pobresa, la disminució de les vulnerabilitats i les desigualtats, i el foment de la sostenibilitat. L’Agenda 2030 és universal. Amb ella s’ha reconegut que les necessitats de desenvolupament són les mateixes per a totes les persones, independentment del lloc on visquen. 

Totes les persones necessiten de salut, educació, habitatge, ocupació, energia, igualtat, pau i ecosistemes sans per a viure dignament, tant ara, com les generacions futures.

L'Agenda conté 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que hauran de ser aconseguits d'ací a 2030 i representen sens dubte una oportunitat perquè els països i les seues societats emprenguen un nou camí amb el qual millorar la vida de tots, sense deixar a ningú arrere.

Els ODS, que van entrar en vigor al gener de 2016, són un conjunt d’objectius, metes i indicadors d’aplicació universal que fixen resultats quantitatius en les tres dimensions —social, econòmica i ambiental— del desenvolupament sostenible. Aborden qüestions crítiques relatives a la sostenibilitat, com la pobresa, el canvi climàtic, la desigualtat, el desenvolupament econòmic i la protecció dels ecosistemes. Els ODS seran implementats en tots els països, en les diferents escales territorials.

Malgrat que els ODS no són jurídicament obligatoris, s’espera que els governs els adopten com a propis, emprant-los com a brúixola per a harmonitzar els objectius als compromisos mundials, la qual cosa és extensible també a nivell regional i local, sempre considerant la necessitat d’adaptar l’abast i continguts dels ODS i les seues metes al context local i a les seues competències.

L'Agenda 2030 és la nova agenda internacional de desenvolupament que es va aprovar al setembre de 2015 en el si de Nacions Unides.

Aquesta Agenda pretén ser un instrument per a la lluita a favor del desenvolupament humà sostenible en tot el planeta, els pilars fonamentals del qual són l’erradicació de la pobresa, la disminució de les vulnerabilitats i les desigualtats, i el foment de la sostenibilitat. L’Agenda 2030 és universal. Amb ella s’ha reconegut que les necessitats de desenvolupament són les mateixes per a totes les persones, independentment del lloc on visquen.

Totes les persones necessiten de salut, educació, habitatge, ocupació, energia, igualtat, pau i ecosistemes sans per a viure dignament, tant ara, com les generacions futures.

L'Agenda conté 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que hauran de ser aconseguits d'ací a 2030 i representen sens dubte una oportunitat perquè els països i les seues societats emprenguen un nou camí amb el qual millorar la vida de tots, sense deixar a ningú arrere.

Els ODS, que van entrar en vigor al gener de 2016, són un conjunt d’objectius, metes i indicadors d’aplicació universal que fixen resultats quantitatius en les tres dimensions —social, econòmica i ambiental— del desenvolupament sostenible. Aborden qüestions crítiques relatives a la sostenibilitat, com la pobresa, el canvi climàtic, la desigualtat, el desenvolupament econòmic i la protecció dels ecosistemes. Els ODS seran implementats en tots els països, en les diferents escales territorials.
Malgrat que els ODS no són jurídicament obligatoris, s’espera que els governs els adopten com a propis, emprant-los com a brúixola per a harmonitzar els objectius als compromisos mundials, la qual cosa és extensible també a nivell regional i local, sempre considerant la necessitat d’adaptar l’abast i continguts dels ODS i les seues metes al context local i a les seues competències.

L'Agenda Urbana Espanyola és una política nacional urbana. És un marc estratègic i no normatiu, que busca orientar les decisions i les polítiques que incideixen en el territorial i l'urbà amb una visió global, integrada i continuada en el temps.

És també una política palanca amb capacitat d'accelerar la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en totes aquelles metes que tenen un component territorial i urbà i, en particular, el ODS 11 sobre ciutats sostenibles, inclusives, segures i resilients.

L'Agenda Urbana Espanyola és una política nacional urbana. És un marc estratègic i no normatiu, que busca orientar les decisions i les polítiques que incideixen en el territorial i l'urbà amb una visió global, integrada i continuada en el temps.

És també una política palanca amb capacitat d'accelerar la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en totes aquelles metes que tenen un component territorial i urbà i, en particular, el ODS 11 sobre ciutats sostenibles, inclusives, segures i resilients.

L'Agenda Urbana Espanyola és una política nacional urbana. És un marc estratègic i no normatiu, que busca orientar les decisions i les polítiques que incideixen en el territorial i l'urbà amb una visió global, integrada i continuada en el temps.

És també una política palanca amb capacitat d'accelerar la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en totes aquelles metes que tenen un component territorial i urbà i, en particular, el ODS 11 sobre ciutats sostenibles, inclusives, segures i resilients.