L’AUG2030 posa en marxa les accions de participació amb el personal tècnic i polític de l’ajuntament

L’Agenda Urbana de Gandia 2030 (AUG2030), iniciativa que pretén servir de marc comú per a totes aquelles actuacions encaminades a dissenyar una ciutat inclusiva, intel·ligent i sostenible, ha començat les seues accions de participació amb el personal tècnic i polític de l’ajuntament.

Aquestes accions s’emmarquen en el procés de participació previst en l’AUG 2030 amb totes les entitats ciutadanes implicades per àrees temàtiques que permeten identificar febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats, així com reptes urbans en relació als diversos àmbits de treball de l’Agenda. Les sessions se centraran en la definició de reptes i propostes, havent de garantir-se una participació ciutadana àmplia i diversa.

Les accions de participació han tingut ja lloc amb el departament d’Alcaldia, Medi Ambient, Turisme, Promoció Econòmica, Cultura, Benestar Social, Polítiques Educatives, Esports, Salut i Informàtica. En estes sessions s’han tractat les diferents problemàtiques i potencialitats que afronta la ciutat de Gandia, els reptes, programes i projectes estratègics, així com els propis indicadors d’avaluació.

Cal destacar que en el disseny de l’Agenda Urbana de Gandia –que segueix les directrius marcades per l’Agenda Urbana Espanyola (AUE)–, la participació ciutadana és un element fonamental. Així, Gandia pretén involucrar a tota la població perquè expresse les seues demandes i necessitats i prenga part en la transformació de la ciutat. L’objectiu és, en definitiva, contribuir a un desenvolupament més sostenible i inclusiu.

D’altra banda, la iniciativa també resulta una oportunitat per a establir sinergies amb altres actors públics i privats i treballar conjuntament per una ciutat que garantisca la qualitat de vida dels seus habitants, se sustente sobre l’economia circular, avanç de la mà del turisme sostenible, enfortisca el teixit productiu local i aposte per la igualtat d’oportunitats.